Marine Multiservice AS tilbyr diverse servicetilbod innan det maritime.

Vi kan tilby vinterlagring av fartøy opp til 70 fot i varmhall, utandørslagring, vedlikehald, motorservice, og diverse innan nykonstruksjon i stål og aluminium samt ei fullutrysta verkstadflåte med kontor. Vidare tilbyr vi sal og utleige av båtplassar i eit moderne marina-anlegg.

Med eit anlegg som er spesiallaga for å tilfredsstille myndighetskrav til utslepp etc.  tilbyr vi også spesialtjenester til oppdrettsnæringa, herunder reinhald og godkjend desinfisering av servicefartøy med meir.